KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci,  za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V našem katalogu však najdete i další služby, které se sociální problematikou souvisejí (např. poskytování zdravotnické péče, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí.

Poskytované služby lze vyhledat podle cílové skupiny, která vyjadřuje, v jakém postavení či životní situaci se nacházíte:

rodiny, děti a mladiství 
senioři
zdravotně postižení (ZP) – možno specifikovat druh zdravotního postižení
cizinci
osoby ohrožené závislostí
osoby v jiných obtížných situacích
ostatní

Nebo je možné sociální služby vyhledat podle formy poskytování:ambulantní (za službou se dochází do zařízení poskytovatele služby)
terénní (jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí - v domácnosti nebo jinde v terénu)
pobytová (služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb)
Požadovanou službu lze vyhledat také podle druhu, například:domovy pro seniory
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství .... apod.

 Jak na to?

V horní části obrazovky zvolte kritérium výběru (cílovou skupinu služeb, formu jejího poskytování a/nebo druh služby).
Stiskněte tlačítko HLEDAT.
V zobrazeném seznamu zvolte hledaný projekt pro otevření podrobnějších informací o službě.
Informace o poskytovatelích sociálních služeb a jejich programech naleznete také v tištěném katalogu, který je zdarma k dispozici téměř ve všech  místních institucích, zabývajících se sociální tématikou, nebo si jej můžete stáhnout v elektronické podobě - ve formě PDF dokumentu zde (data aktuální v době vydání - září 2017).Pokud si nejste jisti základními pojmy z oblasti sociálních služeb, využijte tento slovníček.

Naše kontakty